Szanowni Państwo,

Zadaniem jakie stawia przed sobą Kancelaria Analiz Rejestrów i Procedur jest ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług. Mamy świadomość, że realizacja tego celu nie jest możliwa bez wsłuchiwania się w potrzeby i opinie naszych klientów. Dlatego też zależy nam na utrzymywaniu bliskiego kontaktu ze wszystkimi osobami, które są zainteresowane naszą kancelarią oraz świadczonymi przez nią usługami.

W razie jakichkolwiek pytań, uwag bądź sugestii z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Nasi konsultanci z przyjemnością zapoznają się z Państwa sugestiami oraz udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.R&P Kancelaria Analiz Rejestrów i Procedur

telefon: +48 726-761-615
e-mail: kontakt@rejestryiprocedury.pl
Godziny pracy:
8.00 - 16.00 (poniedziałek - piątek)

* Powyższe dane są danymi kontaktowymi. Nie są one tożsame z danymi rejestrowymi firmy.

R&P Kancelaria Analiz Rejestrów i Procedur jest własnością:
BUD INVESTMENTS Sp. z o.o.
z siedziba przy ul. Marsz. J Piłsudskiego 74 /320
50-020 Wrocław
NIP: 8971867763

Oddział Warszawa (Kliknij na mapie na wybrane miasto)
telefon: +48 726-761-615Najcześciej zadawane pytania:


Czy kancelaria R&P działa w zgodzie z obowiązującym prawem?

Jak najbardziej. Usługi świadczone przez R&P – Kancelarię Analiz Rejestrów i Procedur świadczone są zgodnie i w nawiązaniu do obowiązujących przepisów polskiego prawa. Aby zapoznać się z wybranymi przepisami składającymi się na podstawę prawną, w oparciu o którą kancelaria oferuje swoje usługi, zapraszamy do odwiedzenia zakładki „O kancelarii” i kliknięcia na link „Podstawa prawna”.

Czy sposób realizacji zleconych usług przez R&P zapewnia zachowanie poufności zamówionych dokumentów?

Tak. Sposób realizacji świadczonych usług, polegających na dostarczaniu naszym klientom dokumentów państwowych - mających z mocy ustawy lub na życzenie zamawiającego charakter poufny - oparty jest na restrykcyjnej procedurze sposobu ich pozyskiwania, umieszczania na serwerze R&P oraz udostępniania ich Zamawiającym w preferowany przez nich sposób. Procedura ta oparta jest na obowiązującej w kancelarii zasadzie, że jedynymi osobami mogącymi uzyskać dostęp do treści zamówionych dokumentów o charakterze poufnym są Wykonawca zamówienia (pracownik R&P dedykowany do realizacji danego zlecenia) i Zamawiający (klient). Stosownie do ww. zasady, wyłączona jest możliwość uzyskania dostępu do treści zamówionych dokumentów przez osoby trzecie. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie realizacji zleceń przez R&P, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem.

W jaki sposób mogą zostać dostarczone dokumenty zamówione w R&P?

R&P może dostarczyć kopie zamówionych dokumentów na 3 sposoby:
a). w formie elektronicznej ( klient pobiera dokumenty z serwera),
b). w formie papierowej (wydrukowane kopie dokumentów wysłane przesyłką kurierską),
c). na płycie DVD-ROM (nagrane na płytę kopie dokumentów wysłane przesyłką kurierską).
Aby dowiedzieć się więcej o sposobie realizacji zleceń przez R&P, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem.

Czy istnieje oficjalna wyszukiwarka akt KRS?

Tak. Oficjalna wyszukiwarka KRS jest zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby skorzystać z wyszukiwarki, prosimy odwiedzić zakładkę „Znajdź KRS” lub po prostu kliknąć na poniższy link:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Czym jest „Upoważnienie do przeglądania oraz wykonywania kopii akt” i kiedy należy wypełnić ten dokument?

Upoważnienie do przeglądania oraz wykonywania kopii akt” jest dokumentem, który jest wypełniany i podpisywany przez klienta chcącego pozyskać kopie akt sądowych lub urzędowych. Przed jego wypełnianiem należy zapoznać się z Instrukcją do Upoważnienia.

W jaki sposób gromadzone i przetwarzane są dane osobowe wysyłane do R&P przez osoby składające zamówienie i subskrybentów?

Dane osobowe naszych klientów oraz subskrybentów newslettera są pozyskiwane i katalogowane z zachowaniem szczególnej ostrożności. Dane te są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat polityki ochrony danych osobowych R&P prosimy o zapoznanie się z Polityką ochrony poufności i prywatności.

ZAUFALI NAM (m.in.)