Oferta

R&P oferuje usługi polegające na pozyskiwaniu kopii akt (w całości lub ich wybranych fragmentów), oraz pojedynczych dokumentów, pochodzących z:

- akt sądowych,

- dokumentów urzędowych,

- akt rejestrowych, w szczególności kopii akt z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),

- Krajowego Rejestru Karnego, w tym zaświadczeń o niekaralności.

Posiadając rozeznanie na rynku usług prawniczych oraz usług doradztwa biznesowego, w R&P mamy świadomość, że wyżej wymienione dokumenty są niezbędne przy świadczeniu szeroko pojętych usług profesjonalnych - zarówno na rzecz podmiotów transakcji gospodarczych (fuzje, przejęcia, cesje wierzytelności), jak i pomocy prawnej dla uczestników postępowań sądowych i administracyjnych (w tym podatkowych).

Pracownicy kancelarii prawnych, kancelarii doradztwa podatkowego oraz firm consultingowych nierzadko spotykają się z koniecznością odbywania podróży służbowych w celu dokonania wstępnej analizy oraz powielenia potrzebnych im akt lub dokumentów, zgromadzonych w rozproszonych po całym kraju sądach i urzędach. Ponoszone przez nich przy tym koszty dojazdów, noclegów, wyżywienia oraz przede wszystkim ogromna wartość czasu podróży, który pracownicy mogliby poświęcić na wykonywanie merytorycznie wartościowej pracy, są nie do przecenienia.      

Mając powyższe na uwadze, R&P oferuje Państwu profesjonalną pomoc w uzyskiwaniu dostępu do kopii wszelkich interesujących Państwa akt sądowych i rejestrowych oraz dokumentów urzędowych.

Zakres usług

Pobierz ofertę

ZAUFALI NAM (m.in.)