Księgę da się obejrzeć przez Internet.

Dodano: 20-12-2012

Będzie można wydrukować odpis z księgi wieczystej na domowej drukarce. Nie da się też ukryć przed ZUS lub urzędem skarbowym nieruchomości.

Rada Ministrów przyjęła wczoraj zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Zgodnie z projektem osoba zainteresowana uzyskaniem odpisu z księgi wieczystej nie będzie musiała fatygować się do sądu. Wystarczy, że wniosek złoży drogą e-mailową. Dostanie odpis w formie elektronicznej, po uiszczeniu opłaty sądowej. Na zwolnienie z opłaty mogą liczyć wnioski o wydanie dokumentów złożone przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW)oraz wnioski o wyszukanie księgi wieczystej złożone przez ZUS.

Taki odpis będzie można  wydrukować na domowej drukarce. Wydruk ma mieć status dokumentu urzędowego.

Rząd chce także poszerzyć możliwości przeglądania ksiąg wieczystych za pośrednictwem Internetu. W tej chwili księgi można przeglądać online tylko wówczas, gdy zna się ich numery. Po zmianach (mają obowiązywać od 1 grudnia 2013 r.) będzie można wyszukiwać je za pomocą rozmaitych haseł, np. podając PESEL, nazwę ulicy bądź dane osobowe właściciela.

Szeroki dostęp nie będzie jednak przewidziany dla wszystkich użytkowników Internetu, ale tylko dla sądów, komorników oraz urzędów centralnych, takich jak: ZUS, urzędy skarbowe, policja, Centralne Biuro Śledcze itd.

Wykorzystanie prawa do wyszukania ksiąg wieczystych np. według danych osobowych właściciela ułatwi i przyspieszy – zdaniem rządu – ustalenie majątku dłużnika, a w rezultacie zwiększy efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych.

Jeszcze do niedawna z szerokiego dostępu do ksiąg wieczystych korzystało 1,1 tys. komorników w programie pilotażowym. Komornicy ocenili program bardzo pozytywnie. Apelowali nawet o jego przedłużenie. Nic jednak nie wskórali.

Z programu pilotażowego nadal korzysta niewielka grupa notariuszy, ale ich objął on znacznie później.

Zgodnie z projektem ustawy nowym dokumentem wydawanym przez CIKW będzie wyciąg z księgi wieczystej obejmujący wskazane działy. Dziś obejmuje on wszystkie cztery działy. Bywa więc, że liczy nawet 100 stron, mimo że np. dotyczy garażu, którego współwłaścicielami są właściciele mieszkań, często jest ich stu, a nawet więcej. Tymczasem często potrzebne są np. informacje tylko dotyczące hipoteki z działu IV.

To niejedyne zmiany, które mają dotyczyć ksiąg wieczystych.  Rząd pracuje nad kolejnymi.

link do artykułu: http://prawo.rp.pl/artykul/757964,962801-Odpis-z-ksiegi-wieczystej-wydrukujemy-na-domowej-drukarce.html

Komentarze (0)

ZAUFALI NAM (m.in.)